Az alvászavaros légzés káros, hosszú távú következményei: Az Ottawa Kórház (TOH) alvási adatbázisa

Alvási szív-egészségügyi vizsgálati poliszomnográfiai adatbázis,

Látták: Átírás 1 A háziorvos szerepe az obstruktív alvási apnoe korszerű diagnosztikájában és kezelésében Alvási szív-egészségügyi vizsgálati poliszomnográfiai adatbázis Péter dr. MH Központi Honvédkórház, 2. Gyakorisága és más fontos kórképekben kifejtett oki, illetve precipitáló szerepe révén egyértelműen népegészségügyi jelentôséggel bír. Ennek ellenére idejében történô felismerésének, megfelelô kórismézésének és kezelésének feltételei még csak kialakulóban vannak hazánkban.

Az OSAS beteg idejében történô felismeréséhez - a szív egészsége és a család története összes panasz és társult betegség birtokában - elsôsorban a háziorvos juthat el, az általa felállított gyanút a célzott szakorvosi vizsgálatok alvási szív-egészségügyi vizsgálati poliszomnográfiai adatbázis a legalább egy teljes éjszakai alvást végigkövetô alváslaboratóriumi vizsgálat igazolhatja.

Az OSAS végleges diagnózisa és a megfelelô terápiás stratégia kialakítása az alvásdiagnosztikai központok feladata. A terápia csak a háziorvossal együttesen véghezvitt, összehangolt gondozás keretében képzelhetô fűszerek magas vérnyomás. A háziorvos fontos szerepét az is aláhúzza, minél korábbi szakaszban történik a kórkép felismerése, annál hatékonyabb az összetett életmód, gyógyszeres, mechanikus és esetenként sebészeti elemekbôl álló terápia, annál inkább elôzhetôk meg az OSAS progresszív jellege révén idôvel feltétlenül kialakuló, súlyos következményekkel járó, irreverzibilis szövôdmények hipertónia, stroke, koszorúér betegség, cukorbetegség, szellemi teljesítmény hanyatlása, demencia, személyiségváltozás.

A kiadvány további cikkei

Az elméleti és technikai tényezôk mellett az OSAS sikeres gyógyítása tehát egy olyan folyamatosan működô szűrési-gondozási rendszert igényel, amely a háziorvosokra és a kórképre szakosodott diagnosztikus és terápiás központokra épül. Az obstruktív alvási apnoe lényege, hogy kizárólag alvás alatt - elsôsorban a felsôlégút alkati, szervi, funkcionális és egyéb kóros szűkületei, másodsorban a légzés központi idegrendszeri szabályozásának gyengesége révén - a fiziológiásnál hosszabb ł10 szekundum és gyakoribb alvásóránként több, mint 5 légzésmegállások lépnek fel, amelyek a fiziológiás alvás és anyagcsereritmusok széttöredezéséhez, tartós zavarához, emellett a szervezet - különösen az agy, illetve a szívizomzat átmeneti, majd tartós oxigénhiányához vezetnek.

Az obstruktív alvási apnoe tehát olyan specifikusan alvásfüggô funkciózavar, ami éber állapotban nem létezik, ezen az alapon élesen elkülöníthetô és elkülönítendô azon pulmonális, cardiologiai, vázizomzati betegségektôl, amelyeknél a kardiorespiratórikus szabályozás alvás alatt másodlagosan kerül kritikus helyzetbe.

Kialakulásához a fiziológiás alvásszabályozás egyes tényezôi izomtónus csökkenése, kardiorespiratórikus szabályozás viszonylagos instabilitása alvás alattpredisponáló alkati sajátosságok, valamint a kórképben rejlô progresszív tényezôk sajátos együttállása szükséges Halász Ezek az adatok már azt jelentik, hogy az OSAS eléri a leggyakoribb, így 2 népegészségügyi szempontból jelentôs kórképek szintjét Alvási szív-egészségügyi vizsgálati poliszomnográfiai adatbázis Külön jelentôséget ad a OSAS-nak az, hogy a többi jelentôs kórkép prevalenciáját növeli, illetve gyógyítási kilátásait rontja.

A stroke és a szívinfarktus halálozás gyakoriságát szeresére növeli. Jelentôs szerepet játszik a szellemi teljesítmény korai hanyatlásában, személyiségváltozásban, organikus depresszió kialakulásában. Kóros nappali fáradékonyságot és alváskésztetést okozva szorosára növeli az elalvásos közlekedési és üzemi balesetek veszélyét Hungarocamion Az obstruktív alvási apnoe patomechanizmusa Az obstrukció kialakulása Az OSAS kulcsepizódja a garat felsô-középsô részének oropharynx alvás - kevésbé nonrem, fôleg REM - alatti elzáródása.

Az ellazult, s ezen a szakaszon kevésbé rögzített garatfalat a alvási szív-egészségügyi vizsgálati poliszomnográfiai adatbázis sebességgel beáramló levegô a Bernoulli törvény értelmében összeszívja, azok összefeksznek, s elzárják a levegô útját. Az obstrukció klinikai jeleit, egyben megoldási lehetôségeit alapvetôen befolyásolja három tényezô: 1.

Clinical Research News

Milyen tényezôk segítik elô az obstrukciót? Az a garat mely szintjén alakul ki? Milyen az intenzitása? Az okok lehetnek: alkatiak rövid, vastag nyak, obezitás, melynek során a garatfalat a felszaporodott zsírszövet szűkíti, magasan elhelyezkedô nyelvcsont és gégefô, nagy nyelv, hipertrófiás lágyszájpad és nyelvcsap, prognátia, kicsi állkapocs.

A garat körüli képletek arányai eleve megszabják a garatátmérô méreteit. Jelentôségüket mutatja, hogy számos vizsgálat szerint az ún. Az obstrukció leggyakoribb szintjén oropharynx ún.

magas vérnyomás viagra

A rezonábilis képletek eredményezik a jellemzô hangfenomént, ami az egyszerű horkolástól, az apnoés beteg mind intenzitásában, mind karakterében jellegzetes horkolásáig, horkantásáig terjed. Az utóbbi idôben mind nagyobb számban fedeznek fel olyan betegeket, akiknél az elzáródás a hypopharynxban alakul ki hangfenomén nélkül. Az obstrukció intenzitása a horkolás-malignus horkolás-apnoe sor létrejöttéért felelôs.

Apnoe alatti kóros légzés- keringés- és anyagcsere-változások Az obstruktív apnoe epizód alatti összefüggô kóros reflextörténésekkel jól értelmezhetôk az obstruktív apnoe klinikai tünetei 1. Az elalvás során a mélyebb nrem, illetve REM fázisban létrejövô izomhipotónia az OSAS-ra hajlamos betegnél az oropharynx elzáródását váltja ki.

Az obstrukció apnoéhoz vezet, ez a CO2 szint emelkedése és az O2 szint rapid csökkenése révén forszírozott légzést, intrakraniális nyomásfokozódást, vazokonstrikciót eredményez. Az erôltetett belégzés, a hipoxiás stressz indukálta szimpatikotónia és noradrenalin release tachycardiát, a megnövekedett intrakraniális nyomás bradycardiát, a kettô együtt arrhythmiát, többnyire az ún.

A reflexes érszűkület a kisvérkörben romló gázcserét, növekvô jobbkamra-terhelést, a nagyvérkörben állandóan újratermelôdô" magasvérnyomást, beszűkülô vesefunkciókat eredményez, tovább növelve a myocardium terhelését, romló oxigénellátás mellett.

mit kell inni a magas vérnyomás megelőzésére

Az extrém mértékben ingadozó mellűri nyomás jelentôsen gátolja mind a jobb, mind a bal szívfél vénás telôdését. A kemoreceptorok alvási szív-egészségügyi vizsgálati poliszomnográfiai adatbázis szomszédságban helyezkednek el a reticuláris ébresztôrendszerrel a nyúltvelôben ébresztô alarm reakció indul, ami véget vet e kóros reflexláncolatnak.

Ezen ébredések túlnyomó része nem tudatosodik a betegben, amennyiben igen, akkor mellkasi diszkomfort érzés, fulladás, fejfájás, esetleg zavart ébredés a leggyakoribb panasz Krieger Az ébredések természetesen az alvámegvonás következményeivel is járnak. Az OSAS alvásstruktúrára jellemzô, hogy elsôsorban a homeosztatikus szabályozású mély nrem alvás redukálódik. A REM fázis, amelyben az apnoék súlyosabbak, mennyiségében alig csökken.

Az alvásfüggô hormonális ritmusok is súlyosan destruálódnak, különösen a szomatotrop hormon, illetve az aldoszteron-renin-angiotensin rendszer Spiegel A krónikus tényezôk szerepe 4 A légzôközpont és a centrális kemoreceptorok érzékenysége csökken, mert fokozatosan romlik az agytörzs vérellátása. Az ismétlôdô stimulusok nyomán a RR tartósan magas értéken rögzül, az ismétlôdô hipoxia mind erôsebb erythropoetikus stimulust jelent, állandóvá válik a poliglobulia.

Az ismétlôdô mechanikai, hipoxiás és szekunder gyulladásos inzultusok nyomán a garatfal elasztikus elemei másodlagosan degenerálódnak, az obstrukció esélye növekszik. A cerebrális és myocardiális hipoxiás-vaszkuláris léziók a klinikai képet súlyosbítják, a terápiás beavatkozás esélyeit nagymértékben rontják Antal Kifejezett napközbeni alváshajlam A legtöbb OSAS beteg magas vérnyomás kezelés gyógyszerek nélkül 3 rész szellemi-fizikai fáradékonyságról panaszkodik, s jellemzô lehet, hogy a folyamat elôrehaladottsága jeleként egyre inkább mind váratlanabb helyzetekben alszik el egyértelműen kóros alváskésztetés jeleként nemcsak délutáni, esti nyugalom, hanem olvasás, TV nézés, társalgás, munkavégzés, sôt autóvezetés közben.

Hangos horkolás A legtöbb OSAS beteg hangosan horkol, s a kóros horkolás részletezett tüneteit mutatja. Fontos, hogy a horkolásban ne csak kellemetlen és szégyellni való jelenséget, hanem egy veszélyes kórkép fontos, figyelmet felhívó klinikai jelét lássuk különösen akkor, ha karaktere változik.

A merev és a flexibilis oesophagoscop használhatósága és korlátai | hazhozismegyunk.hu

Alvási szív-egészségügyi vizsgálati poliszomnográfiai adatbázis, mentális problémák, hangulati nyomottság A tünetcsoport mögött több tényezô együttes, éjszakáról-éjszakára ismétlôdô, illetve krónikus hatását kell látnunk, illetve azt a mind reménytelenebb igyekezetet, amivel a többnyire középkorú férfibeteg a számára ismeretlen eredetű, megmagyarázhatatlan teljesítményromlás ellenére a tôle elvárt szintet igyekszik nyújtani.

Nyugtalan alvás, durva, fuldokló, csapkodó mozgások, izzadás Ezek a tünetek kísérik az apnoékra jellemzô légzési effortot és az alarm reakciót. Egyéb jellemzô tünetek Hipertónia többnyire terápia rezisztens jelleggel, ischaemiás szívbetegség, ritmuszavarok Az OSAS statisztikai-gyakorlati szempontból egyik legfontosabb következménye a terápia rezisztens nagy- és kisvérköri hipertónia, a szív fokozott afterloadja.

A terápia rezisztencia magyarázata az, hogy az apnoék során a vazokonstrikció újratermelôdik. Az apnoékat kísérô idôszakos bradyarrthythmia, a megnövekedett szívizomzat terhelés felelôs a gyakran alvási szív-egészségügyi vizsgálati poliszomnográfiai adatbázis életveszélyt jelentô nocturnális ritmuszavarokért, szívinfarctusért. Insulin rezisztens diabetes A nocturnális hipoxiás szimpatoadrenális stressz jelentôsen csökkenti a szövetek inzulin érzékenységét.

Szexuális zavarok impotencia Reggeli szájszárazság A horkoló, apnoés beteg felsôlégútjában kiszáradás, gyulladás következik be. Reggeli zavart, tompult állapotok, fejfájás A nokturnális intracraniális nyomásfokozódás következményeként lépnek fel elsôsorban Piller Az OSAS diagnosztikájának folyamata Az eddig összegyűlt nemzetközi tapasztalatok arra utalnak, hogy az alapellátással, a családorvosi hálózattal együttműködô alvásdiagnosztikai laboratóriumok rendszere működik mind szakmai, mind financiális oldalról a legeredményesebben BöszörményiHiliker 2.

Az alapellátás feladatai Az alapellátásban az elôzô fejezetekben részletezett klinikai tünetek és jelek alapján az OSAS gyanúja állítható fel különbözô határozottsággal. Ennek alapvetô eszköze egy egységes, a jellemzô, figyelemfelkeltô tüneteket panaszokat, szövôdményeket és paramétereket tartalmazó kérdôív.

Amennyiben az alapellátásban részletesebb kivizsgálásra is van lehetôség EKG, illetve vérnyomás-monitorozás, esetleg pulzoximetriás vizsgálat, pulmonológiai, fülorr- gégészeti adatok stb. Az alvásdiagnosztikai centrumok feladatai Az alapellátás szintjén felmerült OSAS gyanú esetén, a biztos diagnózishoz alvási szív-egészségügyi vizsgálati poliszomnográfiai adatbázis az egy egész éjszakát felölelô alváslaboratóriumi vizsgálat.

A napközbeni alvások poligráfiás vizsgálata nem bizonyult elégségesnek az OSAS megalapozott diagnózisához. Az alváslaboratóriumi vizsgálat, a poliszomnográfia feladata, hogy lehetôvé tegye az alvás során az alapvetôen fontos élettani paraméterek követését, e jelenségek tárolását, az ép és kóros változások értékelését, megteremtve szükség esetén az azonnali beavatkozás, valamint az utólagos elemzés lehetôségét.

Azt, hogy milyen élettani folyamatokat követünk egy ilyen vizsgálat során több szempont dönti el: 6 Az elsôsorban célba vett kórkép jellemzô tünetei, és mind tökéletesebb leírásának igénye. A differenciáldiagnosztikai szempontból számba jöhetô kórképek tünettana. A szakellátás szintjén az OSAS differenciáldiagnosztikájában számba veendô kórképek száma nagy, de vezetô tüneteik és az diagnózishoz minimálisan szükséges vizsgálati módok szerint csoportosíthatók 3. A terápia megválasztásának általános szempontjai Alvási szív-egészségügyi vizsgálati poliszomnográfiai adatbázis esetében a terápiás lehetôségek megválasztásának alapja a kórkép klinikai súlyossága, amit a következô adatok alapján állapíthatunk meg: A napközbeni éberség és szellemi teljesítmény zavar szubjektív és objektív mértéke.

Az alvászavar mértéke. Az elektrofiziológiai poliszomnográfia, multiplex alváslatencia teszt vizsgálatok eredménye. A fizikális status és a kísérôbetegségek. A kórelôzmény adatai, különös tekintettel a progresszióra, illetve a baleseti veszélyre. Tisztázni kell, van-e a kórkép hátterében jól azonosítható anatómiai ok. Van-e a háttérben az OSAS okaként azonosítható elsôdleges kórkép? Az OSAS esetében különösen áll, hogy minden beteg a kórkép egyéni kombinációjával rendelkezik.

Ennek gondos feltérképezése, a kórkép egyéni profiljának megrajzolása az alapja az egyénre szabott, várhatóan sikeres, hosszabb távon is eredményes terápiának 4. Az OSAS terápiájának összetevôi A folyamatos pozitív légúti nyomás légsín kezelés A közepes, különösen a súlyos OSAS esetek gyors segítséget igényelnek, ennek leghatékonyabb, gyors klinikai javulást garantáló, noninvazív és a beteg egyéni igényeihez adaptálható formája a folyamatos pozitív nazális légsínezés Continuous Positive Airway Pressure, ncpap módszere.

Az eszköz egyénileg, alváslaboratóriumban beállított, majd idôszakosan ellenôrzött vízcm-es pozitív nyomást biztosít alvás alatt a felsô légutakban megakadályozva az obstrukció kialakulását, csökkentve a felsôlégúti rezisztenciát, javítva a garatfal neuromuszkuláris reflexeinek működését. Az elôírásszerűen beállított ncpap elônyös hatását azonnal észleli a alvási szív-egészségügyi vizsgálati poliszomnográfiai adatbázis.

Megszűnik az álmosság és a horkolás, visszarendezôdnek a kardiorespiratorikus kórtünetek és az alvásstruktúra. Jelentôs elônye még, hogy idôt hagy" a többi, hatását lassan kifejtô módszer alkalmazására. Megfelelô komplex terápia és együttműködés esetén enyhe esetekben mindig, de a súlyosabb OSAS betegek egy részében is lehet számítani arra, hogy az eszköz alkalmazása idôszakossá válik, vagy az véglegesen el is hagyható Thorpy Életmódterápiák Ezek célja, hogy a beteg életmódjából kiküszöböljék az apnoékat okozó, illetve elôsegítô tényezôket.

Formái: 7 Testsúlycsökkentés Hatékony kezelési forma, de csak akkor kivitelezhetô, ha motiváljuk a beteget az eredmény elérésében. Erre akár a vizsgálati eredmények idôszakos demonstrációja is hatékony eszköz lehet a pszichoterápia e téren rendkívül hatékony egyéb módszerei mellett. Tudni kell, hogy jelentôs túlsúlycsökkenés csak az apnoék elôzetes megszűntetése után várható.

magas vérnyomás életprognózis

Alvás közben testhelyzet tréningek, alváshyiénés szabályok Szedatívumok, alvási szív-egészségügyi vizsgálati poliszomnográfiai adatbázis, alkohol kerülése az ébredési küszöb növelése, az izomtónus, illetve a légzôközpont érzékenységének csökkentése révén súlyosabbá teszik az apnoékat!

A felsô légutakat irritáló szerek kerülése Gyógyszeres terápia Néhány antidepresszáns, acetazolamid, illetve theophyllin az enyhe és közepes esetekben hatékonyan alkalmazható a terápia egy elemeként. Fokozzák a légzôközpont érzékenységét, az antidepresszánsok emellett a REM fázisok redukciója révén csökkentik a veszélyes apnoék számát.

Műtéti megoldások A műtéti beavatkozás elôfeltétele a garatelzáródás helyének, jellegének és okának pontos tisztázása endoszkópos vizsgálatok, illetve garatrezisztencia vizsgálatok révén.

E műtétek elsôsorban ott indokoltak, ahol jól körülhatárolt anatómiai ok visz jelentôs szerepet az obstrukció létrejöttében, az elzáródást kóros szövetszaporulat okozza, illetve amennyiben a noninvazív eljárások eredménytelennek bizonyulnak, azokat a beteg képtelen hatékonyan alkalmazni, emellett az apnoe klinikailag súlyosnak mutatkozik.

Mindebbôl következik, hogy az orrüregi műtétek önmagukban nem oldják meg az OSAS probémáját! Az alvás-éberség zavarok közül az obstruktív alvási apnoe több vonása alapján emelendô ki: 1. Népegészségügyi és közlekedésbiztonsági szempontból egyedülálló jelentôség van. Sikeres szűrése, idôben történô felismerése az alapellátásban dolgozó szakemberek és a specializált szakellátásban dolgozó szakemberek közötti dinamikus szakmai együttműködés nélkül reménytelen.

Kapcsolódó anyagok

Az egészségügyi felvilágosításnak - tekintettel a laikus hozzátartozók kiemelkedô szerepére - igen fontos szerepe van. Pontos és gazdasági szempontból is eredményes kezelése csak képzett, alvásfiziológiában és patológiában, valamint minden érintett területben neuropszichiátria, pulmonológia, fül-orr-gégészet, kardiológia jártas szakemberek team munkája alapján képzelhetô el, szervezhetô meg.

Hazánkban jelenleg dolgozunk azon, hogy az OSAS, emellett a többi differenciáldiagnosztikai szempontból számba jövô kórkép felismerése, kezelése korszerű elvek, gyakorlat és keretek között történjék.

E rendszerben a háziorvosnak mind a diagnosztika, mind a terápia oldalán alapvetôen fontos szerepe és egyben felelôssége van.

vérnyomás per érték jelentése

Az OSAS és a vele kapcsolatos kórképek jelentôsége indokolta, hogy a közeljövôben neurológus, pszichiáter, pulmonológus, kardiológus és fül-orr-gégész közös munkájaként elsôsorban a gyakorlati problémákkal foglalkozó, de a korszerű tudományos ismereteket is inkorporáló könyv is megjelenjék a kórképrôl.

Ez tartalmazni fogja a vizsgálatokhoz igénybe vehetô alvásdiagnosztikai központok listáját is. Irodalom: 1.

magas vérnyomás krízis tanfolyam gyógyszerek a válság enyhítésére

Antal J. Kórház 1, 7Davis R. Hetilap, Krieger J. In:Handbook of sleep disorders. Sleep 18, 3 Leger D. Sleep 17, 4Skatrud B. JSRS 4, suppl. Sleep 17, 7Thorpy M.